Kosakata Bahasa Mandarin Seputar Covid-19 Part 2

Covid-19词汇表 (2)

序号

汉语

拼音

印尼语

英语

11

 

确诊病例 quèzhěn bìnglì Kasus terkonfirmasi Confirmed case
12 疑似病例 yísì bìnglì Kasus yang dicurigai Suspected case
13 人传人 rén chuán rén Penularan dari manusia ke manusia Human-to-human transmission
14 超级传播者 chāojí chuánbō zhě Penular  super Super spreader
15 无症状携带者 wú zhèngzhuàng xiédài zhě Pembawa asimptomatik Asymptomatic carrier
16 飞沫传播 fēi mò chuánbō Penularan melalui tetesan Droplet transmission
17 接触传播 jiēchù chuánbō Transmisi kontak Contact transmission
18 气溶胶 qì róngjiāo Aerosol Aerosol
19 潜伏期 qiánfúqí Masa inkubas Incubation period
20 无症状潜伏期 wú zhèngzhuàng qiánfúqí Masa inkubasi tanpa gejala Aasymptomatic incubation period

 

  1. Ini sangat membantu sekali

    • Terima kasih, semoga bermanfaat.